Шта радимо

cvs%20visits_edited.jpg

Програм посетилаца у заједници

Програм посетилаца у заједници је иницијатива аустралијске владе која финансира непрофитабилне организације за регрутовање и обуку волонтера да посећују старије особе које живе код куће или који живе у старачким домовима, и који доживљавају социјалну, културну изолацију и осећај усамљености и имали би користи од пријатеља посетиоца.

 

За више информација о овом програму посетите: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/community-visitors-schemes-cvs 

Удружење српске заједнице Аустралије је прималац овог гранта од 2014.

 

Кроз CVS програм, Удружење се позабавило проблемима социјалне подршке изолованим старијим особама који су примаоци пакета кућне неге и однедавно старијим особама које добијају услуге неге у домовима за старије особе које финансира влада.

Учешће у пројекту је резултирало у томе да је Удружење било у могућности да организује редовне посете које су пружале изолованим старијим људима прилику за дружење.

Удружење пружа следеће услуге:

  1. Посете примаоцима пакета кућне неге у јужном, западном, северном и источном региону Мелбурна

  2. Индивидуалне посете примаоцима неге у старачким домовима које финансира влада у јужном, западном, северном и источном региону Мелбурна.

 

Додатно финансирање  програма за предах неговатеља 2021-22

The Department of Families, Fairness and Housing обезбеђује средства организацијама које испуњавају услове за организовање предаха за неплаћене неговатеље у 2021-22.

 

Коришћењем својих веза са неговатељима на личном нивоу и радом са члановима шире српске заједнице  , наш пројекат има за циљ промовисње услуга предаха у заједници и омогућавање бољег коришћења услуга предаха.


SCAA  ће  креирати  програм  који одговара  потребама српских  неговатеља  и пружити различите  опције  како би одабрали  оно  што је  најбоље  за њих.То значи да ће  активности  бити у складу са њиховим  потребама.  као и у време и локацији  која им одговара.  

 

У оквиру овог програма SCAA ће организовати:

  • редовне кратке сесије предаха са упоредним активностима за неговатеље.

  • хитан предах код куће или у стамбеном објекту на неколико сати, цео дан, преко ноћи или више дана."

  • SCAA ће искористити своје везе са установама за негу старијих које могу да обезбеде хитан предах у објекту за организовање педаха, на кратак временски период или на више дана.

Holding Hands
 
carers 5.jpg

Програм подршке неговатељима

Удружење је финансирано од  Department of Health and Human Services у оквиру Supporting Carres Locally Grants Program.

Викторијанска влада финансира ову помоћ како би пружила могућност неговатељима да побољшавају своје здравље и благостање, да се упознају, друже и повежу са другим неговатељима.

Кроз овај пројекат Удружење ангажје неговатеље из српске заједнице, у иклузивни програм социјалне подршке. Програм је осмишљен да се позабави питањима које су идентификовали неговатељи у разним приликама које је организовало Удружење.

Пројекат пружа могућност неговатељима који се суочавају са изолацијом да се окупе како би поделили своја искуства, проширили своју мрежу подршке и сазнали више о доступним услугама и прграмима.

 

Деменција грант

Удружење  ради на пројекту Community Engagement Program грант у оквиру Деменција грант.

Пројекат под називом Embracing people with dementia in the Serbian community има за циљ повећање свести о деменцији у српској заједници, како би се стекло разумевање стања, и изградили бољи односи са људима који живе са деменцијом.

Пројектне активности су прилагођене укључивању људи који имају деменцију у живот заједнице. Овај пројекат има за циљ да:

  • Образује заједницу да разуме деменцију и смањи стигму;
  • Обезбеди активности и програме где људи који имају деменцију су добродошли  и прихваћени;

  • Препозна потенцијал људи који живе са деменцијом, третира их са поштовањем и саосећањем;

  • Обезбеди особама које живе са деменцијом и њиховим неговатељима лак приступ активностима у заједници;

 

У циљу постизања укључења у друштво, пројекат има за циљ да ангажује људе који имају деменцију, њихове неговатеље у постојеће активности у заједници, а не само у специјализоване програме.

 

Пружање могућности људима са деменцијом да остану унутар своје заједнице и да буду прихваћени и третирани са поштовањем је водећи принцип овог пројекта.

Photo%205_edited.jpg
 
reimagining grant wg photo.jpg

Социјална повезаност за боље здравље и добробит старијих српских жена

Vic Health обезбеђује  средства  кроз  Reimagining  грант  програм,  за пројекте предвођене заједницом који подржавају боље здравље и добробит викторијанских  заједница.


Међу финанисраним пројектима у 2021/2022 години је и Социјална повезаност за боље здравље и добробит старијих српских жена пројекат, чији  је  циљ унапређење  здравља  и  благостања  међу  старијим  старијим српским женама које живе у City of Greater Dandenong.


Као одговор на разноврсне потребе ових жена, а у циљу унапређења учешћа у широј заједници и побољшања квалитета живота, пројекат организује редовне састанке и друштвене  и рекреативне активности.


Пројекат пружа пријатан и интерактиван програм који подстиче старије жене да постану активније и осећају се интегрисаније у заједницу.

 

Придружите се нашој заједници