top of page

Ресурси

Final Annual Report 2020-2021.jpg
Годишњи извештај  2020/21

  

Screen Shot 2020-10-23 at 13.23.00.png
Историја српске миграције

Овај волумен “Историја српске миграције y Викторији" има за циљ да пружи увид у личне приче

разних српских миграната који су у Викторију дошли у различтим таласима миграције од Другог
светског рата и истражује идеје о припадности, културног населеђа, сећања, вере и интеграције.

Цена: $45

annual report cover.PNG
Годишњи извештај 2019/20

  

PC Project
Culturally Safe and Connected Project

Palliative Care project conducted by the Serbian Community Association of Australia 2019-2021

Serbian Cookbook.png
Кувар традиционалних српских рецепата

Овај традиционални кувар српских рецепата пружа преглед српске културне традиције и популарних
српских рецепата који би могли да се користе у припреми оброка за старије особе.

Придружите се нашој заједници

bottom of page