top of page

Прича о нама

Удружење српске заједнице Аустралије је друштвена, непрофитабилна организација која српској заједници пружа информације, заступа, упућује и даје социјалну подршку.

Удружење већ скоро 30 година, пружа информације, заступа и пружа подршку, од програма за насељавање за српске избеглице и новодошле мигранте деведестих година до новијих услуга социјалне подршке за старосну заједнцу. Наш професионални приступ, велико искуство и познавање потреба заједнице омогућили су Удружењу да кроз најбољу праксу пружи квалитетну услугу.

Наши иновативни програми су изграђени на принципима поштовања и разноврсности и предузимају се са циљем да ангажује и оснажи припаднике српске заједнице да буду добро информисани, активни учесници у друштву и ефикасни доносиоци одлука у својим животима.

Пројекти које је развило Удружење, промовишу социјалну интеграцију, инклузивност и имају за циљ унапређење сарадње и партнерства са широм заједницом.

Придружите се нашој заједници

bottom of page