top of page

Групе 

Играоница

Играоница је почела са радом 2004. Рад Играонице подржава Удружење, а родитељи који похађају састанке руководе радом групе. На овим састанцима, деца могу научити српски језик  и нове вештине кроз активности које су забавне и поучне. Ови састанци такође дају прилику родитељима да срећу нове људе и да се друже.

 

Играоница сестаје сваког петка од 10- 12 часова
Hallam Garden Children’s Centre
26-28 Nettle Drive
Hallam 3803

Контактирајте нас за више детаља.

Serbian Playgroup

Српска женска група Данденонг

Удружење подржава рад Српске женске групе Данденонг од 2002 године. Група има преко ЗО чланица које се састају једном недељно. Поред дружења, чланице учествују у разним активностима као што су информативна предавања, рекреативне активности као и друштвеним и културним прославама и излетима.


Група се састаје сваког другог петка од 11:30-13:00 часова

Tom Houlahan Centre 

186 Foster Street East

Dandenong 3175 

Контактирајте нас за више детаља.

Photo%2011_edited.jpg
Women's Group

Придружите се нашој заједници

bottom of page